Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

 

Yasin Sucukları mülkiyetinde bulunan http://www.yasinsucuklari.com  sitesinin (“Site”) tüm içeriğinin ve bunların ilgili yasal hak, parça ve teferruatlarının yasal sahibi yalnızca Yasin Sucukları  şirketleridir. İşbu sayfada bulunan yazılar, veriler, fikirler, bilgiler, ibareler, markalar, resimler, tasarımlar, işaretler, sloganlar, banner vb. ifadeler ile benzer niteliklere sahip fikri mülkiyet hakları, yazılımlar, programlar, sayfa düzeni ve Site’nin sunumu Yasin Sucukları' nın veya Yasin Sucukları ’na lisans veren ilgili kuruluş veya kuruluşların mülkiyetindedir. Yasin Sucukların  dan öncesinde yazılı onay alınmaksızın, Site’deki veya Site uzantılarındaki linklerdeki verilerin, bilgilerin veya işbu sayfaya ilişkin her tür yazılım kodları, veri tabanı, site tasarımları da dahil olmak üzere, herhangi bir fikri mülkiyet hakkına tabi bir unsurun kısmen ya da tamamen kopyalanması, böyle bir unsur üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması, bu unsurun çoğaltılması veya yayımlanması, online ya da diğer iletişim araçlarından biri kullanılmak suretiyle dağıtılması, gönderilmesi, paylaşılması, kısmen veya tamamen indirilmesi (download) ile satılması yasaktır.Yasin Sucukları yukarıda belirtilen yasağa aykırı davranan kişiler aleyhinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri de dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat altında her türlü yasal işlem ve takipleri başlatma, devam ettirme ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.