Satış Sözleşmesi1. Taraflar

a) www.yasinsucuklari.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten KOBİ O.S.B 103. Cad. No:14 Eskişehir adresinde mukim Yasin Et Süt Gıda San. Tic. Ltd. Şti (Bundan böyle YASİN olarak anılacaktır).

b) www.yasinsucuklari.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Bundan böyle Üye olarak anılacaktır”)


2. Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu YASİN’ nin sahip olduğu internet sitesi www.yasinsucuklari.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.yasinsucuklari.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, YASİN’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, YASİN tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından YASİN’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, YASİN’nin sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.yasinsucuklari.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.yasinsucuklari.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.yasinsucuklari.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin YASİN’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. YASİN’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. YASİN üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.yasinsucuklari.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden YASİN den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, YASİN’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayri tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, YASİN’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. YASİN’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, Üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, YASİN’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.yasinsucuklari.com internet sitesi yazılım ve tasarımı YASİN mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. YASİN tarafından www.yasinsucuklari.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. YASİN, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

(a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya YASİN’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;

(b) YASİN ve YASİN web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. YASİN web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye YASİN web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. YASİN, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya YASİN web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. YASİN, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, YASİN’ e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. YASİN, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.


4. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya YASİN tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. YASİN üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. Teslimat

5.1. Ürün/ürünler anlaşmalı olduğumuz Kargo ile adresinize teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden sonra şehir içi en geç 2 (iki) işgünü, şehir dışına en geç 5 (beş) iş günüdür. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

5.2. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Ürün, Üye'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Üyenin yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu tutulamaz.

5.3. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler Üyeye ulaşmadıysa teslimat problemleri için Üye hizmetlerine telefon ya da e-mail yoluyla ulaşılması halinde, şirket yetkilileri konu ile hemen ilgilenip, gerekli çözümü sağlayacaktır.

5.4. Teslimat problemleri yaşanmaması için sevkiyat bilgilerini tam ve eksiksiz doldurmanız, teslimat yapılacak adreste bulunmanız önemle rica olunur.

5.5. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı Üyede vardır.

5.6. Paket Üye tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Üye’de kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Üye Hizmetlerine bildirilmelidir. Üye Hizmetlerimiz, sorunun çözülmesi için hemen harekete geçecektir.


6. İhtilafların Halli İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


7. Cayma Hakkı

7.1 Üye, Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine tesliminden itibaren 3 (üç) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 3 (Üç) günlük süre içinde Yasin Et Süt Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ya faks, telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in kullanılmamış ve Yasin Et Süt Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

       i. Üye’nin işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine teslim edilen Ürün veya Ürünler’in faturası, (İade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

       ii. Ürün veya Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Yasin Et Süt Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. e teslim edilmesi gerekmektedir.

7.3. Madde 7.2’de sayılanların Yasin Et Süt Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ’ye ulaşmasını takip eden 10 (On) iş günü içinde Ürün veya Ürünler’in bedeli Üye'ye iade edilir.

7.4. Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Ürün veya Ürünler’in kargo bedeli Üye tarafından karşılanacaktır.

7.5. Ürün veya Ürünler Yasin Et Süt Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ya iade edilirken, teslim sırasında Üye’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Yasin Et Süt Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ya iade edilmesi gerekmekte olup faturanın Ürün veya Ürünler ile birlikte ya da en geç Ürün veya Ürünler’in gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde Yasin Et Süt Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ye gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, Ürün veya Ürünler aynı şekilde karşı ödemeli olarak Üye’ye geri gönderilecektir.

7.6. İade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Üye tarafından imzalanacaktır.


8. Cayma Hakkı Kullanılmayacak Ürünler

8.1. Üye tarafından soğuk zinciri bozulmuş yada zarar görmüş ürünler.

8.2. Üretim hatası olmayan ve belli bir kısmı tüketilmiş olan ürünlerin iade edilme şartları YASİN’ e e-mail ile ulaşmak suretiyle onay alınamsı yoluyla olabilir. Aksi taktirde cayma hakkı kullanılamaz.


9. Yürürlük Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.